«atmóssphaira»
«atmóssphaira»
«atmóssphaira»
«atmóssphaira»
«atmóssphaira»
«atmóssphaira»

«atmóssphaira»

2019

ἀτμός – atmós «Dampf» & σφαῖρα – sphaira «Kugel»